Wib-bijeenkomst 13 november 2019

  • Home
  • Wib-bijeenkomst 13 november 2019
Wib-bijeenkomst 13 november 2019

Woensdag 13 november 2019 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats bij de “De Bronckhorst Hoeve” in Brummen. Dit is een evenementen locatie in een prachtig gerestaureerde herenboerderij uit 1872.

Tijdens deze ALV nemen we van twee bestuursleden afscheid, Saskia Remmelink (Facilitair) en Fleur Harbach (Penningmeester). Zij hebben beiden een termijn van 3 jaar vervuld.

Ilona Huistede (Facilitair) en Miriam Eerdmans (Penningmeester) zijn benoemd als nieuwe bestuursleden, Anja Jolink is tussentijds al aangetreden als secretaris. 

De voorzitter geeft aan dat de WIB weer een mooi verenigingsjaar achter de rug heeft. Met telkens haast een volledige opkomst en een grote mate van saamhorigheid. De netwerken zijn verder versterkt en daar draait het uiteindelijk om!

Een grote doorbraak dit jaar was dat het besluit genomen is om ook de publieke sector te betrekken bij de WIB. Vrouwen op belangrijke posities in de publieke sector komen ook in aanmerking lid te worden.

De avond werd afgesloten met een ‘walking dinner’ en de muziek van het duo Para Eterno zorgde voor een heerlijke sfeer!