WIB-bijeenkomst 8 september 2021 | Vroolijke Frans in Brummen

  • Home
  • WIB-bijeenkomst 8 september 2021 | Vroolijke Frans in Brummen
WIB-bijeenkomst 8 september 2021 | Vroolijke Frans in Brummen

We werden hartelijk ontvangen bij de Vroolijke Frans in Brummen.

Op deze zonnige avond konden we genieten van de prachtige tuin van dit restaurant.

Onze spreker deze avond was Talitha Muusse, Talitha is onderneemster en voormalig presentatrice van het actualiteitenprogramma op 1.

Het thema van de avond was Gereraties!

Iedere generatie heeft haar eigen verhaal, kwaliteiten en valkuilen. Ook onze ondernemers worstelen met de vraag hoe en op welke manier het generatieverschil tussen jong en oud in de eigen onderneming overbrugd kan en moet worden.

Er werd goed gediscussieerd over dit thema en ideeën, meningen en standpunten uitgewisseld.

Het was een zeer geslaagde avond!