Alphega apotheek Zutphen & Brummen, Medigoed

Marjon Broekman , apotheker & eigenaar Alphega-apotheek Brummen , Zutphen ( locatie Hoven , Lunette en servicepost Polbeek) en instellingsapotheek MediGoed.

Het bedrijf bestaat een drietal openbare franchise –apotheken met een gespecialiseerde bedrijfstak voor de levering aan zorginstellingen. De apotheken zijn onlangs al gecertificeerd volgens de nieuwste NEN –norm.

Er zijn naast Marjon nog 3 apothekers in loondienst werkzaam, 2 farmaceutische consulenten , 25 apothekersassistententen, en een tiental overig ondersteunend personeel . Dankzij dit sterk en gemotiveerd team van zijn wij in staat de kwaliteit van Medigoed en de drie apotheekvestigingen een hoge klantentevredenheid te realiseren niveau te houden. Het speelveld tussen overheid, zorgverzekeraar, patiënt en apotheek is continue in beweging, veelbesproken en gevoelig. Als apotheker probeer je binnen dit krachtenveld optimale zorg te verlenen aan de steeds complexere farmaceutische zorg in de thuissituatie.

Ons motto : uw gezondheid onze zorg ..

We streven er naar de meest persoonlijke en klantvriendelijke apotheek te zijn en hebben de ruimste openingstijden van Zutphen . Onze kernkwaliteiten: deskundige medicatiebeleiding, toegankelijkheid en onze grote ervaring in het geneesmiddelgebruik in ouderen- en gehandicaptenzorg.

 In Brummen hebben we nog als een van de weinigen in de regio een eigen bereidingscapaciteit voor medicijnen op maat en een 24/ 7 geneesmiddeluitgifte-automaat.

Het is belangrijk dat apotheek en haar medewerkers een belangrijke schakel zijn in de keten van de zorg in de eerste lijn, daarbij ook een schakel vormen tussen eerste en tweede lijn. Alleen met goede communicatie ,begeleiding en samenwerking kan een optimale farmaceutische dienstverlening en medicatieveiligheid worden gerealiseerd voor u als klant.


Marjon Broekman

Marjon Broekman

Alphega apotheek Zutphen & Brummen, Medigoed

Bedrijfsgegevens

Marktplein 6
6971 AA Brummen
0575 561382
m.broekman@alphega-apotheekbrummen.nl
www.apotheekdehoven.nl